Kariyer

İK VİZYONUMUZ 

Yetenekli, kurumuna bağlı, HADEKA İnşaat değerlerini benimsemiş, verimli bir işgücüne sahip olmak.

İK MİSYONUMUZ 

Hedef ve stratejilerimiz ile uyumlu olarak çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarının hayata geçirilmesini, geleceğin kadrolarının yetiştirilmesi için gerekli planlama ve uygulama faaliyetlerini yürütmek, etkinlik ve verimliliği sağlayacak yapılanma ve iş süreçlerinin uygulanmasını sağlamak.

İK STRATEJİ

HADEKA İnşaat’ın stratejik hedeflerine ulaşması ve sektördeki liderliğinine ulaşabilmesi için, organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz etmek, hızlı hareket eden, güvenilir ve proaktif bir organizasyonel yapıyı sağlamak, bu ihtiyaçlara en uygun insan kaynağını geliştirecek sistemleri kurmaktır.

İK POLİTİKA

Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak, HADEKA İnşaat’ın sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak, daima kazanmayı hedefleyen, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren HADEKA İnşaat’ın yüksek nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip, potansiyellerini ortaya çıkarıp, sürekli üstün performans göstermelerini sağlayarak, sektöründe en çok tercih edilen kurum olmak ve bu konumu korumaktır.

Başarı odaklı yaklaşımımız ile doğru kişileri doğru işe yerleştirmek, şirketimiz içerisinde yüksek potansiyelleri seçmek, rotasyon uygulamaları ile çeşitli iş dallarında gelişimlerini sağlamak, performans yönetim sistemi ile performanslarını değerlendirmek, atamalar ile kariyer planlaması yapmak ve çalışanlarımız ile uzun vadeli işbirliğimizi sürdürmektir.


Menü