EĞİTİM POLİTİKASI

 

Hadeka İnşaat Yönetimi, liderlik vasıflarını proje yönetimi mantığı (PMBOK Kılavuzu), süreç geliştirme, girişimcilik ve dijital dönüşüm araçları (ERP) üzerine almış olduğu destekleyici eğitimler ve daha fazlası ile geliştirmeye devam etmektedir.
Hadeka İnşaat eğitim sürecini, çalışanlarının mevcut ve potansiyel performanslarını ortaya çıkarmayı amaçlayan “Hedeflerle Yönetim Biçimi”ni uygulayarak sürdürülebilir kılmayı taahhüt eder.
Yıllık personel eğitim planı İnsan Kaynakları departmanı tarafından yapılır. Çalışanların hedeflerini gerçekleştirmelerine ve kariyer gelişimlerine olanak sağlayan eğitim ihtiyaçları belirlenir ve organizasyonu gerçekleştirilir.
Hadeka İnşaat bu eğitim politikasını uygulayarak; proaktif düşünebilen, motivasyonu yüksek, yeni teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, alanında uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağına sahip olarak yoluna devam edecektir.

E-MYTH USTALIK KAZANMA PROGRAMI

Özgür Kaşifler tarafından verilen ve iki yılda bir tamamlanan “Girişimcilik Eğitimi” programı.

KURUMSAL YAPILANDIRMA PROJESİ

ABIGEM Kocaeli tarafından verilen ve bir yıl süren; süreçlerin tamamlanması, yönetilmesi, iyileştirilmesini hedefleyen “Süreç Yönetimi”

ŞİRKET SÜREÇLERİ İYİLEŞTİRME PROJESİ

Sürdürülebilir ve karlı bir büyümeyi gerçekleştirebilmek için pazarlama becerilerinin arttırıImasını hedefleyen, yöneticiler dahil tüm çalışanların katıldığı altı aylık özel bir program.

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

İşletmemiz bünyesindeki tüm departmanların birbiriyle efektif ve entegre şekilde çalışmasını sağlayarak, iş süreçlerini, proje yönetim süreçlerimizi ve tüm iş fonksiyonlarımızın yönetimini dijital dönüşümün en temel araçlardan olan ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) daki iş zekası araçlarını kullanarak devam etmekteyiz.

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ

Tüm yönetici ve çalışanların katıldığı bu özel program; gelişen ve öğrenen bir organizasyon yapılandırması ile şirket hedeflerinin ve bu hedefler doğrultusunda kendi üzerine düşen sorumlulukların tüm çalışanlar tarafından bilindiği, takip edildiği bir sistem kurmayı amaçlayan, bir yıllık eğitimdir.

YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Pazarlama süreci yönetiminde çalışanlar ile tepe yönetim arasında gerekli olan armoninin yaratılabilmesi için Hadeka İnşaat sermayedarlarına özel tasarlanmış bir program.

Menü