EĞİTİM POLİTİKASI

İnşaat sektöründe evrensel standartları uygulamak, hatta bunların da üzerine çıkmak için gereken her türlü eğitim, sertifikasyon ve prosedür çalışmaları Hadeka İnşaat’ın günlük faaliyetinin doğal parçasıdır. Hadeka İnşaat çalışanlarına sunduğu eğitim olanakları ile üretimin her kademesinde çağdaş kalite değerlerine ve müşteri memnuniyetine ulaşmayı hedeflemektedir.

E-MYTH USTALIK KAZANMA PROGRAMI

Özgür Kaşifler tarafından verilen ve iki yılda bir tamamlanan “Girişimcilik Eğitimi” programı.

KURUMSAL YAPILANDIRMA PROJESİ

ABIGEM Kocaeli tarafından verilen ve bir yıl süren; süreçlerin tamamlanması, yönetilmesi, iyileştirilmesini hedefleyen “Süreç Yönetimi”

ŞİRKET SÜREÇLERİ İYİLEŞTİRME PROJESİ

Sürdürülebilir ve karlı bir büyümeyi gerçekleştirebilmek için pazarlama becerilerinin arttırıImasını hedefleyen, yöneticiler dahil tüm çalışanların katıldığı altı aylık özel bir program.

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

İşletmemiz bünyesindeki tüm departmanların birbiriyle efektif ve entegre şekilde çalışmasını sağlayarak, iş süreçlerini, proje yönetim süreçlerimizi ve tüm iş fonksiyonlarımızın yönetimini dijital dönüşümün en temel araçlardan olan ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) daki iş zekası araçlarını kullanarak devam etmekteyiz.

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ

Tüm yönetici ve çalışanların katıldığı bu özel program; gelişen ve öğrenen bir organizasyon yapılandırması ile şirket hedeflerinin ve bu hedefler doğrultusunda kendi üzerine düşen sorumlulukların tüm çalışanlar tarafından bilindiği, takip edildiği bir sistem kurmayı amaçlayan, bir yıllık eğitimdir.

YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Pazarlama süreci yönetiminde çalışanlar ile tepe yönetim arasında gerekli olan armoninin yaratılabilmesi için Hadeka İnşaat sermayedarlarına özel tasarlanmış bir program.

Menü